Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA

Biurowiec Benaco

ul. Pilotów 2E, 31-462 Kraków

 

Wysokiej klasy budynek biurowy Benaco zlokalizowany przy ul. Pilotów w Krakowie jest jednym z głównych budynków położonych przy tej istotnej arterii biznesowej miasta. Pięciokondygnacyjny biurowiec zaprojektowany jako obiekt klasy A o powierzchni około 2 500 m2 i nowoczesnej architekturze, doskonale wpisuje się w istniejącą zabudowę okolicy. Znajdujące się w nim dobrze oświetlone, wentylowane i klimatyzowane wnętrza zapewniają wygodę i zdrowie osób pracujących w tym obiekcie.

 

Firma Klimor zapewniła pracownikom biurowca Benaco komfortowe środowisko pracy, dostarczając do części biurowej centralę wentylacyjną, w wykonaniu standardowym MCKS z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym, o łącznej wydajności powietrza 24 575 m3/h.

 

Typ urządzenia: MCKS

Rodzaj odzysku ciepła: obrotowy

Wykonawca: Womar Sp. z o.o. Sp. k.

Sumaryczna wydajność urządzeń: 24 575 m3/h

1324