Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA
ke

Kodeks etyczny stanowi wyraz naszego przekonania o tym, jak ważne we współczesnym biznesie jest kierowanie się jasnymi i przejrzystymi wartościami. Ujęte zapisy to wzorzec postępowania w stosunku do Współpracowników, Przełożonych oraz Klientów, Partnerów i społeczności lokalnych – zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych.

 

Jesteśmy przekonani, że zawsze warto być etycznym, bo etyczne środowisko pracy zwiększa wartość firmy w długoterminowej perspektywie, a odpowiedni poziom etyki obniża lub wręcz likwiduje negatywne skutki prawne, wpływając pozytywnie na wartość naszej marki, budując lojalność Pracowników, ułatwiając i wspierając rekrutację. Efektem długoterminowym są mniejsze koszty, lepsze wyniki oraz atrakcyjny wizerunek firmy.