Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA
5-layers
1967

Powstanie firmy

KLIMOR powstaje w okresie intensywnego rozwoju branży stoczniowej w Polsce w wyniku połączenia kilku państwowych przedsiębiorstw okrętowych w jedną organizację. Zakład Okrętowych Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych „KLIMOR”- tak brzmi pierwotna nazwa firmy. Początkowo Klimor montuje pozyskiwane z zewnątrz urządzenia, uzupełniając własnymi produktami jedynie instalacje klimatyzacyjne wykonane na statkach i okrętach powstających w Stoczni Szczecińskiej, Gdańskiej, Północnej oraz Gdyńskiej. Ówczesna siedziba firmy znajduje się przy ul. Łużyckiej w Gdyni.

4-layers
1971

Początek działalności produkcyjnej

Efektem dynamicznego rozwoju przemysłu okrętowego jest decyzja o nakładach inwestycyjnych we własną linię produkcyjną.

 

W tym celu w Gdyni powstają dwa zakłady wytwórcze – Zakład nr 1 przy ul. Łużyckiej i Zakład nr 2 zlokalizowany przy ul. B. Krzywoustego. KLIMOR, jako jedyna firma w Europie, zaczyna dostarczać kanały typu „SPIRO” – co jest w tym czasie absolutną nowością, jak również uważana jest za jednego z czołowych producentów wymienników ciepła Cu-Al.

4-layers
1974

Pierwsza centrala wentylacyjna

KLIMOR jako pierwsza firma na rynku polskim opracowuje prototyp centrali wentylacyjnej, po czym wprowadza produkt do regularnej produkcji.

 

Działalność produkcyjna KLIMORU obejmuje tym samym pełną gamę urządzeń i instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych dedykowanych dla przemysłu morskiego.

4-layers
1979

Lider na rynku morskim

Klimor produkuje, dostarcza i montuje kompleksowe instalacje klimatyzacyjne i chłodnicze dla przemysłu okrętowego.

 

W tym czasie firma jest wyłącznym eksporterem urządzeń do krajów Europy Środkowo- Wschodniej, stając się niekwestionowanym potentatem ilościowym i jakościowym branży. Co więcej- działalność produkcyjna Klimoru spełnia restrykcyjne wymogi stawiane przez kraje Europy Zachodniej, dzięki czemu firma z sukcesem zaczyna eksportować swoje urządzenia do wielu państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ( EWG).

4-layers
1982

Klimor schodzi na ląd

Początek lat 80-tych przynosi pierwszy poważny kryzys w przemyśle stoczniowym. W wyniku załamania produkcji urządzeń przeznaczonych na statki pełnomorskie, kutry i chłodniowce, KLIMOR „schodzi na ląd” i rozszerza dotychczasowy zakres działalności o rozwiązania klimatyzacyjno-wentylacyjne dedykowane do obiektów użyteczności publicznej.

4-layers
1991

Kompleksowa oferta

Na rynku lądowym KLIMOR buduje przewagę konkurencyjną w oparciu o kompleksowość swojej oferty.

 

Firma dostarcza instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne i chłodnicze w ramach szerokiego pakietu usług – od dostawy i montażu urządzeń, podzespołów oraz automatyki, poprzez rozruch systemu, skończywszy na sporządzeniu szczegółowego raportu zdawczo-odbiorczego.

5-layers
1996

Higieniczne systemy klimatyzacyjne

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, elastyczności produkcji oraz wysokiej jakości wytwarzanych urządzeń, KLIMOR rozwija ofertę dla obiektów lądowych, dedykowanych służbie zdrowia i tzw. „technologiom czystym” – laboratoriom oraz obiektom farmaceutycznym.

 

Produkowane przez firmę higieniczne centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne wykonywane na podstawie zachodnich wymogów normatywnych (VDI 6022, DIN 1946-4) uzyskują atest Państwowego Zakładu Higieny.

5-layers
1996

ISO 9001

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

4-layers
1999

Centrale basenowe

Firma rozpoczyna produkcję kolejnych wysokospecjalistycznych urządzeń klimatyzacyjnych, jakimi są modułowe centrale basenowe oraz systemy dedykowane do pomieszczeń o wysokim stopniu zawilgocenia.

 

W tym czasie KLIMOR ma również istotny udział w dostawach dla innych segmentów rynku lądowego takich jak m.in.: hotele, budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe oraz elektrownie.

4-layers
2011

Klimor w grupie Klima-Therm

KLIMOR zyskuje nowego inwestora strategicznego, firmę KLIMA-THERM, będącą Generalnym Przedstawicielem koncernu FUJITSU GENERAL w Polsce, Skandynawii oraz w krajach nadbałtyckich.

 

KLIMOR dołącza tym samym do Grupy spółek o zasięgu międzynarodowym, dzięki czemu intensywnie rozwija się, czerpiąc z siły i potencjału jednego z największych dostawców branży HVACR.

5-layers_2
2012

Spółka akcyjna

W dynamicznym okresie rozwoju spółki, chcąc umocnić swoją wiarygodność na rynku oraz zwiększyć potencjał organizacyjny, KLIMOR zmienił formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) na spółkę akcyjną (S.A). To ważny krok w rozwoju firmy stanowiący naturalną konsekwencję wypracowanej przez lata pozycji oraz będący wyrazem ambicji w budowaniu wartości spółki poprzez osiąganie kolejnych sukcesów rynkowych.

5-layers_3
2014

Sukces sprzedaży

Dla spółki KLIMOR rok 2014 okazał się przełomowy w kontekście osiągniętych wyników sprzedażowych. Firma może poszczycić się imponującą, ponad 20-proc. dynamiką przychodów. W ujęciu ilościowym sprzedaż flagowej grupy produktów KLIMOR, jaką stanowią centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne MCK, wzrosła o ponad 30 proc. Tak dobre wyniki to niewątpliwie ogromny sukces handlowy, możliwy do zrealizowania m.in. dzięki optymalizacji struktury sprzedażowej oraz zmianom porządkującym portfolio urządzeń KLIMOR.

4-layers
2015

Nowe oddziały

KLIMOR rozbudowuje strukturę administracyjno-handlową, dopasowując ją do potrzeb i potencjału lokalnych rynków. Firma otwiera nowy oddział w Białymstoku, jak również zmienia siedzibę swoich biur zlokalizowanych w Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie oraz w Lublinie. Obecnie sieć sprzedaży KLIMOR obejmuje 17 biur handlowych w Polsce.

5-layers_logo
2016

Nowy znak graficzny

Wdrożenie nowego logo w sposób symboliczny zamyka etap kluczowych zmian organizacyjnych i operacyjnych, jak również zapowiada otwarcie firmy na nowe produkty oraz nowe kierunki rozwoju biznesu.

 

Odświeżony znak graficzny łączy w sobie dynamikę firmy z tradycją i doświadczeniem. Zmianie uległo zarówno tekstowe przedstawienie nazwy spółki Klimor, jak i towarzysząca nazwie forma graficzna. Nowoczesna, techniczna czcionka o wyostrzonych kształtach, podkreśla inżynierski profil firmy.

4-layers
2017

Jubileusz 50-lecia firmy

Klimor w 2017 roku obchodzi Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Firma początkowo związana z przemysłem stoczniowym, dziś jest wiodącym dostawcą najwyższej klasy rozwiązań dedykowanych na wszystkie kluczowe rynki odbiorców. Know-how, dobrze przemyślane portfolio, trafiające w potrzeby wszystkich kluczowych rynków odbiorców produktów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, nowoczesne zaplecze produkcyjne, działalność eksportowa, otwarcie się firmy na nowe rynki zbytu, wreszcie silny inwestor, jakim jest Grupa Klima-Therm- wszystkie te elementy tworzą podwaliny biznesowego sukcesu, na który firma Klimor pracowała przez minionych 50 lat.

PL009139_P_PL
2018

Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania zakończony sukcesem

W sierpniu 2018 roku, w zakładzie produkcyjnym firmy Klimor w Gdyni, z powodzeniem zakończył sie proces wdrożeniowy systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015 oraz jego integracja z wymaganiami istniejącego systemu jakościowego zgodnie z ISO 9001. Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania został przeprowadzony przez międzynarodową jednostkę Bureau Veritas Certification.

2019
2019

Połączenie spółek Clima-Product Barbor, Quatrovent ze spółką Klimor

W dniu 2 stycznia 2019 roku dokonane zostało formalne połączenie Klimor Sp. Z o.o. z zakupionymi w czerwcu 2018 roku Clima- Produkt Sp. Z o.o., Barbor Sp. Z o. o. i Quatrovent II Sp. Z o. o.
Producent stał się jednym dużym podmiotem czerpiącym z potencjału każdej ze spółek, mierzonej m.in. zasobami ludzkimi, doświadczeniem oraz mocą wytwórczą trzech zakładów produkcyjnych: w Gdyni, Pszczółkach i Skowarczu. Decyzja o konsolidacji spółek podyktowana jest m.in. możliwością optymalizacji działań, synergią doświadczenia pracowników oraz poprawą efektywności kosztowej przedsiębiorstw. Klimor zwiększa tym samym konkurencyjność na rynku HVACR oraz w sposób kompleksowy odpowiada na potrzeby Klientów.

5-layers_OTWARCIE
2019

Otwarcie nowej hali produkcyjnej w Gdyni

W 2019 roku na terenie zakładu Klimor w Gdyni przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 powstała nowa hala produkcyjna o powierzchni 1,8 tys. m2, jak również nastąpiła modernizacja sąsiadującej hali o takiej samej powierzchni. Rozbudowa zakładu w Gdyni to następny etap rozwoju spółki KLIMOR. Nowa inwestycja pozwoli zwiększyć możliwości produkcyjne, skrócić czas dostawy, a co za tym idzie- lepiej konkurować na rynku polskim, europejskim jak i światowym.

euuuuuroikk5-layers
2020

Eurovent

Centrale wentylacyjne EVO marki KLIMOR objęte prestiżowym certyfikatem Eurovent, potwierdzającym zgodność programu doboru urządzeń i przedstawianych danych technicznych w nim reprezentowanych, z wynikami badań przeprowadzonych według niezależnych europejskich ośrodków badawczych.