Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA

Klimor Sp. z o.o. realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

1.„Technologia hybrydowych układów chłodniczych dla systemów klimatyzacji” RPPM.01.01.01-22-0014/17