Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA

Kariera

kariera_ludzie

Dołącz do nas

Jako Pracodawca dokładamy starań, by tworzyć przyjazne i efektywne środowisko pracy, udostępniając naszym Pracownikom niezbędne i nowoczesne narzędzia pracy, wdrażając sprawdzone standardy zarządzania personelem, oferując bogatą gamę szkoleń zarówno produktowych jak i rozwijających kompetencje osobowościowe. Pracujemy zespołowo, dzieląc się i ciesząc sukcesami oraz dbając wspólnie o zachowanie pozycji lidera na rynku. W Klimor Sp. z o.o. umożliwiamy rozwój zarówno pracownikom z dużym doświadczeniem i stażem pracy jak i absolwentom – wzajemne uzupełnianie się, wymiana wiedzy i kompetencji dojrzałego zespołu z energią i dynamizmem młodych pracowników stanowi WARTOŚĆ dodaną naszej firmy i pozwala nam na efektywny przepływ wiedzy fachowej w ramach naszej organizacji. Cenimy otwartą komunikację, przyjazną atmosferę pracy i samodzielność naszych Pracowników. Zależy nam na wzajemnym zaangażowaniu i lojalności, zatem wszystkim Pracownikom oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

FOTKERS2
Najwięcej możliwości pracy i rozwoju mają kandydaci posiadający wykształcenie i wiedzę techniczną z zakresu wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Do działu produkcji chętnie przyjmujemy osoby z doświadczeniem w pracy na produkcji, posiadające zdolności manualne.
Struktura organizacyjna w naszych spółkach stwarza możliwości rozwoju w następującym charakterze:
 • W dziale badań i rozwoju – dla technologów i konstruktorów
 • W dziale handlowym – na stanowisku doradców ds. techniczno-handlowych, specjalistów ds. sprzedaży dystrybucyjnej
 • W dziale produkcji – dla operatorów produkcji, operatorów maszyn, brygadzistów
 • W działach wsparcia biurowego – zatrudniamy: specjalistów księgowych, specjalistów ds. obsługi klienta, specjalistów ds. ofertowania
 • W dziale logistyki i zakupów – oferty pracy dla magazynierów, specjalistów ds. logistyki

Oferty pracy

O dostępnych ofertach pracy staramy się informować na naszych stronach internetowych, a także za pośrednictwem portali rekrutacyjnych i branżowych. Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Klimor Sp. z o.o. zachęcamy do przesłania CV na adres .

 

Jeśli dzisiaj nie znajdujesz na naszej stronie ofert pracy dla siebie- prześlij CV do naszej bazy, nie zapomnij załączyć zgody na jej wykorzystanie w przyszłych projektach rekrutacyjnych. Możesz wykorzystać treść zgody jak poniżej:

 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb:

- aktualnej rekrutacji na stanowisko …………………………...

- i przyszłych rekrutacji prowadzonych w firmie …………………………...

Data i czytelny podpis

DO ZMIANY_ZA_TO_Z_KOMPEM

DORADCA DS. TECHNICZNO- HANDLOWYCH

W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży naszych produktów, do wzmocnienia istniejącego zespołu handlowego poszukujemy kandydatów z doświadczeniem na stanowisko:

 

DORADCA DS. TECHNICZNO- HANDLOWYCH

 

Lokalizacja: biuro KATOWICE, WARSZAWA

 

Główne zadania:

 • Realizacja planów sprzedaży urządzeń wentylacyjnych oferowanych przez spółkę poprzez tzw. sprzedaż bezpośrednią – projekty inwestycyjne, we współpracy z projektantami, generalnymi wykonawcami, inwestorami
 • Aktywna i systematyczna penetracja rynku inwestycji budowlanych
 • Doradztwo techniczne  dla naszych Klientów (dobór urządzeń i rozwiązań systemowych w zakresie wentylacji, chłodnictwa)
 • Udział w procesach negocjacji handlowych, podpisywanie umów
 • Koordynacja procesu realizacji zamówień we współpracy z centralą firmy
 • Udział w projektach marketingowych i szkoleniowych realizowanych w firmie

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: inżynieria środowiska -klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo; mechanika i budowa maszyn, automatyka i pokrewne)
 • Doświadczenie w sprzedaży w branży technicznej, chętnie inwestycyjnej min 2 lata
 • Potwierdzona skuteczność handlowa (lista referencji)
 • Prawo jazdy kat B i zdolność do codziennego prowadzenia samochodu
 • Wysokie predyspozycje handlowe (komunikatywność, umiej prezentacji siebie i produktu, umiej samodzielnego docierania do klientów i projektów inwestycyjnych, wysoka orientacja na cel i skuteczność zamykania sprzedaży)
 • Doskonała organizacja czasu pracy i samodzielność w planowaniu czasu pracy (praca odbywa się w zadaniowym czasie pracy)
 • Chęć rozwoju i wysoka motywacja do realizacji celów/ orientacja na cel w działaniu

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem zasadniczym + prowizję zależną od stopnia realizacji przydzielonego planu
 • Wysoką samodzielność i możliwość samodzielnej organizacji  pracy w zadaniowym systemie czasu pracy
 • Nowoczesne i wygodne narzędzia pracy (samochód marki Toyota z możliwością wykorzystania do celów prywatnych; laptop, telefon komórkowy, dostęp do nowocześnie wyposażonego biura)
 • Stały dostęp do wiedzy technicznej i spotkań szkoleniowych w centrali firmy w Gdyni
 • Ciekawe programy motywacyjne, w tym wyjazdy zagraniczne
 • Życzliwą i przyjazną atmosferę pracy i dynamiczny, zmotywowany zespół współpracowników
 • Systematyczne szkolenia produktowe i doskonalące umiejętności osobiste
 • Możliwość dofinansowania nauki na studiach czy dodatkowych kursach zawodowych
 • Możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń: grupowego i medycznego Medicover
 • Karty sportowe Benefit Systems
 • Pakiet świadczeń socjalnych, w tym także możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, w którym Pracodawca odprowadza 3,5% wartości wynagrodzenia brutto na indywidualne konto emerytalne Pracownika w PZU

 

 

Osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z klauzulą o  Ochronie Danych Osobowych) na adres:

 

praca@klimor.com

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Ofert nadesłanych nie zwracamy,  jednak zostaną one zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji, zgodnie z przepisami w zakresie RODO.

 

Złóż aplikację

Wybierz plik

Dostępne formaty (pdf, doc, jpg)

Zmień

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych KLIMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bolesława Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia
 
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
 
3) Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie: 
• Art. 6, ust 1, lit c RODO – spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli art. 221 Kodeksu pracy
• Art. 6, ust 1, lit b RODO – dane osobowe niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 
• Art. 6, ust 1, lit a RODO – zgoda osoby za przechowywanie CV w celu wykorzystania danych osobowych w przyszłych rekrutacjach
 
4) Dołączenie do CV zdjęcia, jak również podanie  w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym  zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające.
 
6) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy. 
 
7) Mają Państwo prawo do: 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) usunięcia danych osobowych; 5) cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody; 6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
 
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.