Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA

Dot Office

ul. Czerwone Maki 87, 30-392 Kraków

 

DOT Office to nowoczesny kompleks biurowy w Krakowie składający się, z budynków ułożonych równolegle względem siebie i oznaczonych literowo A, B, C, D i E. Budynki zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie budownictwa zrównoważanego, cechuje wysoka energooszczędność oraz korzystny wpływ na gospodarkę i środowisko naturalne.

 

Firma Klimor mogła przyczynić się do lepszego samopoczucia pracowników, dostarczając na obiekt łącznie 9 central: MCKS w wykonaniu standardowym, MCKH oraz MCKHT w wykonaniu higienicznym. Urządzenia przeznaczone do części biurowych jak i do części bufetowej, posiadają zróżnicowaną wydajność powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz różne moduły odzysku ciepła: wymiennik krzyżowy, obrotowy, przeciwprądowy oraz z medium pośredniczącym – glikolem.

 

Typ urządzenia: MCKS, MCKH, MCKHT

Rodzaj odzysku ciepła: obrotowy, krzyżowy, glikolowy, przeciwprądowy

Wykonawca: Womar Sp. z o.o. Sp. k.

Sumaryczna wydajność urządzeń:

Budynek A 70 570 m3/h;

Budynek E 77 560 m3/h;

Budynek D 26 400 m3/h

213