Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA

Skwer Morena

ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk

 

SKWER MORENA to nowoczesny budynek biurowy, zlokalizowany na wzgórzach morenowych w Gdańsku. Ciekawa architektura budynku, nowoczesne wykończenie oraz unikatowa lokalizacja czynią budynek wyjątkowo atrakcyjnym.

 

Powierzchnia użytkowa biurowca wynosi 5077m2. Na czterech kondygnacjach znajdują się 23 lokale biurowe o powierzchni od 55m2 do 322m2 oraz podziemny parking liczący 60 miejsc postojowych. Architektura biurowca nawiązuje do nowoczesnych centrów biznesowych wpasowując się jednocześnie w charakter dzielnicy. Wykończenie zaprojektowano w oparciu o wysokiej jakości materiały i technologie, w tym kamień oraz szkło.

 

W kwietniu 2011 roku KLIMOR dostarczył na obiekt centralę nawiewno-wywiewną MCK z wymiennikiem krzyżowym w wersji dachowej o wydatkach: 10750m3/5 (450Pa) oraz 8510m3/h (450Pa), centralę w wykonaniu higienicznym MCKH również z modułem odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym w wersji dachowej, o wydatku na nawiewie 6795m3/5 (450Pa) i na wywiewie: 5215m3/h (450Pa) oraz nawiewną centralę podwieszaną o 3000m3/h i sprężu 400Pa.

 

Dostarczone centrale marki KLIMOR zapewniają komfort powietrza dla przebywających w pomieszczeniach biurowca,  a wykorzystane w centralach moduły wymiennika krzyżowego wpływają na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

 

Typ urządzenia: MCK, MCKH

Rodzaj odzysku ciepła: krzyżowy

Wykonawca:

Sumaryczna wydajność urządzeń:

2134