Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA
AktualnościFirma Klimor nagrodzona statuetką Delta 2020

Firma Klimor nagrodzona statuetką Delta 2020

DELTA_Klimor

Stowarzyszenie Polska Wentylacja po raz czwarty przyznało firmie Klimor prestiżową nagrodę biznesową za najwyższą dynamikę obrotów spośród firm działających w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Uroczyste wręczenie statuetki DELTA 2020 miało miejsce 3 marca w Warszawie, podczas Gali towarzyszącej XVIII edycji wystawy „Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja”.

 

Ideą nagród DELTA jest wyróżnienie firm z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej o największej dodatniej dynamice obrotów. W edycji 2020 konkursu Stowarzyszenie Polska Wentylacja uhonorowało firmę Klimor zaszczytnym 2. miejscem w kategorii przedsiębiorstw dojrzałych, istniejących na rynku 30 lat i dłużej. Drugą statuetkę DELTA 2020 otrzymała spółka siostrzana Klima-Therm, zajmując 1. miejsce w grupie podmiotów działających do 30 lat. Pamiątkowe statuetki i dyplomy, wręczane laureatom podczas uroczystej Gali wieńczącej pierwszy dzień organizowanej rokrocznie wystawy „Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja”, odebrali: Prezes Zarządu w Grupie Klima-Therm Daniel Jaśkiewicz oraz Marek Kupiec, Prezes Zarządu spółki Klimor.

 

Stowarzyszenie Polska Wentylacja wyróżnia DELTĄ te firmy, które sukcesywnie dbają o rozwój i konsekwentnie realizują swoje cele biznesowe, a tak rozumiany sukces mogą przypieczętować dynamicznym i – co ważne – udokumentowanym wzrostem wyników finansowych w ostatnich trzech latach poprzedzających badanie – mówi Ewa Pilarska, Dyrektor ds. Marketingu i PR w Grupie Klima-Therm, i dodaje – Dwie statuetki DELTA 2020 to tym większy powód do dumy, że powiększają one dotychczasową kolekcję nagród przyznanych Grupie Klima-Therm przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, a tych mamy na swoim koncie aż sześć, z czego cztery należą do Klimoru. DELTA, będąc nagrodą stricte biznesową, to najlepsze potwierdzenie skuteczności obranej przez nas, długofalowej strategii, którą opieramy na prężnym rozwoju Grupy Klima-Therm oraz na elastycznym, otwartym na zachodzące zmiany podejściu do realizacji naszej działalności.

 

Laureatów nagrody DELTA Stowarzyszenie Polska Wentylacja wyłania na podstawie analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, z uwzględnieniem czynników takich jak tempo rozwoju branży oraz odniesienie kondycji poddanych ocenie przedsiębiorstw do średniej branżowej. Obliczając średnią obrotów z trzech ostatnich lat dla każdego nominowanego przedsiębiorstwa, uzyskany wynik porównywany jest ze średnią obrotów z trzech lat licząc od roku poprzedzającego daną edycję. Aby znaleźć się w gronie firm nagrodzonych, należy upublicznić i potwierdzić wypracowane wyniki finansowe. Tradycja organizacji konkursu DELTA sięga 2014 roku.

Wstecz