Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA
AktualnościKlimor EVO SMART SOLUTION

Klimor EVO SMART SOLUTION

wwwPOPR

Szerokie możliwości w zwartej zabudowie

 

Wprowadzony na rynek nowy typoszereg central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Klimor EVO otwiera nowe możliwości doboru Efektywnych, Wszechstronnych i Optymalnych pod względem kosztów zakupu i eksploatacji urządzeń, dla różnych sektorów branży wentylacji.

 

Wiele projektów wymaga jednak zastosowania central wentylacyjnych o zwartej konstrukcji, realizujących najczęściej oczekiwany zakres obróbki powietrza, gotowych do pracy zaraz po ich instalacji w trybie „plug & play”*).

 

Odpowiedzią na te potrzeby są rozwiązania z grupy EVO SMART SOLUTION.

 

EVO-S COMPACT

To maksymalna sprawność i minimalne opory przepływu wymienników odzysku ciepła uzyskane dzięki optymalnie dobranym wymiarom poszczególnych wielkości.

 

 • 11 wielkości optymalne dla przepływów od 500 – 16.900m3/h

 

COMPACT o wzorcowej konfiguracji z wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi umieszczonymi za wymiennikiem odzysku ciepła, pozwala uzyskać zrównoważony rozkład ciśnień w sekcji odzysku ciepła, ogranicza niepożądaną recyrkulację i zapewnienia skuteczną wymianę powietrza na świeże. Rozwiązanie szczególnie istotne w centralach z regeneratorem obrotowym.

 

Wyposażenie COMPACT obejmuje funkcje standardowej wentylacji nawiewno-wywiewnej, zabudowane w zwartej konstrukcji:

 • Filtry kasetowe, kieszeniowe lub mini-pleat w klasach ePM1, ePM2,5, ePM10
 •  regenerator obrotowy lub Rekuperator krzyżowo – przeciwprądowy
 • Wentylatory EC o wysokiej sprawności napędów i szerokim zakresie regulacji, przystosowanie do współpracy z regulacją stałej wydajności CAV lub stałego ciśnienia VAV
 • Nagrzewnica wodna lub elektryczna

 

Wyposażenie PERYFERYJNE stanowi uzupełnienie jednostki centralnej o funkcje dodatkowe, zabudowane w tym samym standardzie obudowy:

 • Rewersyjne chłodnice wodne lub bezpośredniego odparowania, z odkraplaczem i trójspadową tacą ociekową ze stali nierdzewnej AISI 304
 • Tłumiki z możliwością wyboru skuteczności tłumienia
 • Filtry wtórne, kieszeniowe lub mini-pleat w klasach ePM1, ePM2,5, ePM10

 

Regenerator obrotowy ze śluzą płuczącą w połączeniu z przeciwstawną konfiguracją wentylatorów minimalizuje recyrkulację powietrza wywiewanegoi zapewnia skuteczność wymiany powietrza na świeże

 

Rekuperator krzyżowo – przeciwprądowy z krzyżowym przeciwbieżnym lub równoległym współbieżnym przepływem powietrza wyposażony w 100% by-pass, umożliwiającyrealizację funkcji free-cooling

 

 

EVO-T COMPACT

To typoszereg podwieszanych central wentylacyjno – klimatyzacyjnych o wysokości do 355 mm, z równoległym lub krzyżowym przepływem powietrza w sekcji odzysku ciepła.

 

 • 3 wielkości optymalne dla przepływów od 500 – 2.450m3/h

 

100% by-pass umożliwia odcięcie rekuperatora z przepływu powietrza w okresie przejściowym i w celu realizacji free-cooling

 

Wyposażenie COMPACT obejmuje funkcje standardowej wentylacji nawiewno-wywiewnej, zabudowane w zwartej konstrukcji:

 • Filtry kasetowelub mini-pleat w klasach ePM1, ePM2,5, ePM10
 • Rekuperator krzyżowo – przeciwprądowy o krzyżowym lub równoległym przepływie powietrza
 • Wentylatory EC o wysokiej sprawności napędów i szerokim zakresie regulacji
 • Nagrzewnica wodna lub elektryczna

 

Wyposażenie PERYFERYJNE stanowi uzupełnienie jednostki centralnej o funkcje dodatkowe, zabudowane w tym samym standardzie obudowy:

 • Chłodnice wodne lub bezpośredniego odparowania, z odkraplaczem i tacą ociekową ze stali nierdzewnej AISI 304
 • Tłumiki
 • Filtry wtórne kieszeniowe w klasach ePM1, ePM2,5, ePM10

 

Rekuperator krzyżowo – przeciwprądowy z krzyżowym lub równoległym przepływem powietrza, wyposażony 100% by-pass, umożliwiający realizację funkcji free-cooling.

 

 

EVO-RX

To typoszereg kompletnych urządzeń bezkanałowych, realizujących wymianę powietrza, dostawę ciepła i chłodu w obiektach wielkokubaturowych.

 

 • 2 wielkości zaprojektowane dla przepływów od 3.750 – 9.200m3/h

 

Chłodnica rewersyjna zabudowana w zewnętrznej, nad stropowej części jednostki ułatwia bezpośrednie podłączenie do agregatu skraplającego lub wody lodowej, a pionowe ustawienie wymiennika i odkraplacza na trójspadowej tacy ociekowej porządkuje odpływ kondensatu podczas eksploatacji.

 

Nagrzewnica zabudowana w wewnętrznej, podstropowej części pozostaje mniej narażona na zamarznięcie, a wykorzystanie przez automatykę fabrycznie zamontowanej kapilary no-frost ogranicza to ryzyko do minimum.

 

Wyposażenie obejmuje funkcje standardowej wentylacji nawiewno-wywiewnej, zabudowane w zwartej konstrukcji:

 • Filtry mini-pleat w klasach ePM1, ePM2,5, ePM10
 • Rekuperator krzyżowo – przeciwprądowy
 • Wentylatory EC o wysokiej sprawności napędów i szerokim zakresie regulacji, przystosowanie do współpracy z regulacją stałej wydajności CAV lub stałego ciśnienia VAV
 • Nagrzewnica wodna
 • Rewersyjne chłodnice wodne lub bezpośredniego odparowania, z odkraplaczem 

 

                                                       Automatyka „plug &play”

 

Automatyka „plug &play” zabudowana i okablowana wewnątrz jednostki centralnej*) w wariantach dla wszystkich dostępnych konfiguracji wyposażenia. Wizualizacja i zarządzenie pracą centrali możliwe przez intuicyjny panel dotykowy HMI Touch, dostępny w rozmiarze 4,3” i 7,0” i przeglądarkę internetową**)

 

 

 

Konfiguracja wielkości i podzespołów na podstawie oczekiwanych parametrów hydraulicznych, termodynamicznych i jakości powietrza realizowany w autorskim programie doboru Klimor Air Designer pod indywidualne potrzeby projektu.

 

 

 

*) Rozwiązanie „plug&play” dostępne dla central COMPACT. Nie obejmuje okablowania zaworów regulacyjnych nagrzewnic i chłodnic. W przypadku opcji centrali z nagrzewnicą elektryczną rozdzielnica sterująca nagrzewnicy montowana jest na zewnątrz urządzenia.

**) Po wcześniejszym podłączeniu do sieci Internet

Wstecz