Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA
ProduktyElementy sieci wentylacyjnejNSLPoznaj technologię Klimor EVO

NSL

Nawiewniki z wypływem laminarnym

Layer_57
Layer_571
Certyfikaty
PZH

Zastosowanie

ZOZ_ręka
Zakłady opieki zdrowotnej
farmaceutyczny
Przemysł farmaceutyczny
elektroniczny
Przemysł elektroniczny, optyczny
laboratorium
Laboratoria

Przeznaczenie

Nawiewniki z wypływem laminarnym typu NSL to wysoce specjalistyczne urządzenia, przeznaczone do nawiewu oczyszczonego powietrza do sal operacyjnych oraz pomieszczeń i stref chronionych o zdefiniowanym i kontrolowanym poziomie zanieczyszczeń. Charakteryzują się wysoką niezawodnością, która cechuje ich długotrwałe użytkowanie. Pozwalają utrzymać czystość pyłową i mikrobiologiczną na właściwym poziomie.

 

Typoszereg nawiewników NSL został zaprojektowany i wykonany zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami sformułowanymi w rozporządzeniach i normach dotyczących szpitali oraz pomieszczeń czystych.

Budowa

Szczelna obudowa wykonana jest z blachy nierdzewnej o wewnętrznie gładkich powierzchniach, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Wyposażona jest w szczelnie zamontowane filtry. Elementami dociskowymi filtry HEPA do obudowy nawiewnika są wsporniki wieszakowe. Laminaryzator nawiewny stanowi łatwo demontowana przesłona z blachy perforowanej (laminaryzator tkaninowy – opcja).

 

Nawiewnik standardowo wyposażony jest w króćce do pomiaru różnicy ciśnienia określającego stan zabrudzenia filtrów HEPA oraz króćce do pomiaru stężenia aerozolu podczas walidacji. Zespół filtracyjny stanowią filtry absolutne klasy H13 o skuteczności filtracji 99,95% (zgodnie z normą PN-EN 1822-1:2019-05), potwierdzonej świadectwem jakości producenta. Na życzenie klienta w nawiewnikach mogą być zamontowane filtry klasy E11 lub H14.

 

W konstrukcji nawiewnika uwzględniono miejsce na tzw. „przejście” kolumny lampy operacyjnej, zakończone dzieloną osłoną maskującą
z umieszczonym pośrodku otworem o średnicy ø125 mm. W czasie montażu w sali operacyjnej należy zwrócić uwagę na centralne usytuowanie nawiewnika względem statywu lampy bezcieniowej, pozwalające uzyskać szczelność zamontowania osłony maskującej.

Zasada działania

Nawiewniki NSL zapewniają nawiew powietrza, oczyszczonego za pośrednictwem filtrów absolutnych HEPA, w strefę obszaru chronionego. Powietrze z instalacji zasilającej nawiewnik, po przejściu przez kolektor wlotowy rozprzestrzenia się w całej, górnej przestrzeni nawiewnika. Następnie w wyniku nadciśnienia, utrzymywanego wskutek oporów generowanych przez filtry oraz laminaryzator, wypływa równomiernie w kierunku obszaru stołu operacyjnego lub innej określonej strefy chronionej.

 

Prawidłowe usytuowanie filtrów powietrza na całej powierzchni nawiewnej odgrywa znaczącą rolę w laminarnym wypływie powietrza z nawiewnika o wyrównanej prędkości w zakresie 0,2 do 0,3 m/s. Ze względu na stabilność strugi laminarnej zalecana prędkość nie powinna być mniejsza niż 0,2 m/s. Taki sposób nawiewu spełnia najwyższe wymagania higieny. Cechą charakterystyczną nawiewników NSL jest równomierny wypływ strumienia powietrza, mały opór przepływu oraz wydłużony okres pracy filtrów absolutnych. Przy systematycznej wymianie filtrów w centrali klimatyzacyjnej i odpowiedniej kontroli, czas użytkowania filtrów HEPA w nawiewniku można wydłużyć do 3 lat. Należy kontrolować wskazania presostatu – sygnałem informującym o konieczności wymiany filtrów wysokoskutecznych jest podwojona wartość ich oporu początkowego. Należy pamiętać o jednoczesnej kontroli czystości pyłowej i mikrobiologicznej wykonywanej w ramach procedury kontroli higieny w szpitalu.

Dane techniczne

Model

i wielkość

Przepływ

nominalny

Zakres
wydajności

Wymiar zewnętrzny

Wymiar przyłącza

Masa

dla v=0,24m/s

[m3/h]

W [mm]

L [mm]

H [mm]

w [mm]

h [mm]

[kg]

65/60

65/60

65/60

typ P*

30/35

typ F*

30/35

65/60

30/35

typ P*

30/35

typ F*

30/35

NSL-1/1

360/310

250÷680

650/600

650/600

300/350

325/375

600/550

150/200

19/25

16/19

NSL-1/2

730/620

510÷1360

650/600

1300/1200

300/350

325/375

600/550

150/200

37/49

30/34

NSL-1/3

1090/930

770÷2050

650/600

1950/1800

300/350

325/375

600/550 (2)

150/200

55/73

51/57

NSL-1/4

1460/1240

1030÷2730

650/600

2600/2400

300/350

325/375

600/550 (2)

150/200

68/96

64/73

NSL-2/2

1460/1240

1030÷2730

1300/1200

1300/1200

300/350

325/375

1250/1150

150/200

68/90

66/75

NSL-2/3

1820/1550

1290÷3420

1300/1200

1950/1800

300/350

325/375

1250/1150 (2)

150/200

90/115

85/96

NSL-2/4

2550/2170

1810÷4790

1300/1200

2600/2400

300/350

325/375

1250/1150 (2)

150/200

130/167

116/132

NSL-2/5

3280/2790

2330÷6160

1300/1200

2350/3000

300/350

325/375

1250/1150 (2)

150/200

132/171

148/168

NSL-3/3

2920/2480

2070÷5470

1950/1800

1950/1800

300/350

325/375

1900/1750

150/200

136/178

132/150

NSL-3/4

4010/3420

2850÷7520

1950/1800

2600/2400

300/350

325/375

1900/1750 (2)

150/200

194/251

181/205

NSL-3/5

5110/4350

3620÷9580

1950/1800

3250/3000

300/350

325/375

1900/1750 (2)

150/200

254/324

227/258

NSL-4/4

5470/4660

3880÷10260

2600/2400

2600/2400

300/350

325/375

1150/1050 (4)

150/200

270/345

242/275

NSL-4/5

6930/5900

4920÷13000

2600/2400

3250/3000

300/350

325/375

1150/1050 (4)

150/200

348/445

301/342

NSL-5/5

8760/7460

6220÷16420

3250/3000

3250/3000

300/350

325/375

1800/1650(2)

1150/1050(2)

150/200

451/571

382/434

Wielkości

2
1

Pliki do pobrania

Klimor Air Designer

Internetowe oprogramowanie doboru oferuje szybki wybór produktów zgodnie z konkretnymi wymaganiami projektowymi. Oprogramowanie dostarcza użytkownikom wszelkich potrzebnych informacji technicznych
Przejdź do konfiguratora
kad