Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA

Kariera

kariera_ludzie

Dołącz do nas

Jako Pracodawca dokładamy starań, by tworzyć przyjazne i efektywne środowisko pracy, udostępniając naszym Pracownikom niezbędne i nowoczesne narzędzia pracy, wdrażając sprawdzone standardy zarządzania personelem, oferując bogatą gamę szkoleń zarówno produktowych jak i rozwijających kompetencje osobowościowe. Pracujemy zespołowo, dzieląc się i ciesząc sukcesami oraz dbając wspólnie o zachowanie pozycji lidera na rynku. W Klimor Sp. z o.o. umożliwiamy rozwój zarówno pracownikom z dużym doświadczeniem i stażem pracy jak i absolwentom – wzajemne uzupełnianie się, wymiana wiedzy i kompetencji dojrzałego zespołu z energią i dynamizmem młodych pracowników stanowi WARTOŚĆ dodaną naszej firmy i pozwala nam na efektywny przepływ wiedzy fachowej w ramach naszej organizacji. Cenimy otwartą komunikację, przyjazną atmosferę pracy i samodzielność naszych Pracowników. Zależy nam na wzajemnym zaangażowaniu i lojalności, zatem wszystkim Pracownikom oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

DOLACZ_DO_NAS
Najwięcej możliwości pracy i rozwoju mają kandydaci posiadający wykształcenie i wiedzę techniczną z zakresu wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Do działu produkcji chętnie przyjmujemy osoby z doświadczeniem w pracy na produkcji, posiadające zdolności manualne.
Struktura organizacyjna w naszych spółkach stwarza możliwości rozwoju w następującym charakterze:
  • W dziale badań i rozwoju – dla technologów i konstruktorów
  • W dziale handlowym – na stanowisku doradców ds. techniczno-handlowych, specjalistów ds. sprzedaży dystrybucyjnej
  • W dziale produkcji – dla operatorów produkcji, operatorów maszyn, brygadzistów
  • W działach wsparcia biurowego – zatrudniamy: specjalistów księgowych, specjalistów ds. obsługi klienta, specjalistów ds. ofertowania
  • W dziale logistyki i zakupów – oferty pracy dla magazynierów, specjalistów ds. logistyki

Oferty pracy

O dostępnych ofertach pracy staramy się informować na naszych stronach internetowych, a także za pośrednictwem portali rekrutacyjnych i branżowych. Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Klimor Sp. z o.o. zachęcamy do przesłania CV na adres .

 

Jeśli dzisiaj nie znajdujesz na naszej stronie ofert pracy dla siebie- prześlij CV do naszej bazy, nie zapomnij załączyć zgody na jej wykorzystanie w przyszłych projektach rekrutacyjnych. Możesz wykorzystać treść zgody jak poniżej:

 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb:

- aktualnej rekrutacji na stanowisko …………………………...

- i przyszłych rekrutacji prowadzonych w firmie …………………………...

Data i czytelny podpis

DO ZMIANY_ZA_TO_Z_KOMPEM

OPERATOR PRODUKCJI

KLIMOR – wiodący producent urządzeń wentylacyjnych, oferuje pracę w swoich zakładach:

 

  • w Gdyni ul. Krzywoustego 5
  • w Pszczółkach ul. Żuławska 6
  • w Skowarczu ul. Klimatyczna 4

 


na stanowiskach

OPERATOR PRODUKCJI

 

Zatrudnienie związane jest z rozwojem działalności produkcyjnej firmy w zakresie produkcji central wentylacyjnych i urządzeń powiązanych.

Do zadań zatrudnionych pracowników należy udział w produkcji central wentylacyjnych (technologia skręcania), praca w gniazdach produkcyjnych na poszczególnych etapach wytwarzania urządzeń (toczenie, spawanie, podłączenia elektryczne, cięcie blach, montaż ręczny), bieżąca kontrola jakości, udział w realizacji planów produkcji. Mile widziane osoby z doświadczeniem w zakresach wymienionych powyżej, a w przypadku spawaczy posiadające uprawnienia. Osoby bez doświadczenia, ale mające zdolności manualne możemy skierować na szkolenia i odpowiednie kursy.

 

Wymagania wobec kandydatów:

- wykształcenie zawodowe lub średnie, chętnie techniczne

- wysoka sprawność manualna i umiejętność precyzyjnego montażu

- mile widziane uprawnienia spawacza

- umiejętność pracy w zespole

- odpowiedzialność i sumienność w pracy, zaangażowanie

 

Oferta pracy obejmuje:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- pakiet szkoleń niezbędnych do podjęcia pracy

- atrakcyjne wynagrodzenie i jasny system oceny okresowej pracy zw. z uzyskaniem dodatkowych nagród finansowych

- bardzo dobre warunki pracy (zaplecze socjalne, pakiet dodatkowych świadczeń pracowniczych)

- możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczenia medycznego Medicover i kart sportowych, świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z działania Kasy Zapomogowej

 

CV zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: PRACA@KLIMOR.COM

 

Informujemy, że po zakończonym procesie rekrutacji oferty zostaną zniszczone zgodnie z przepisami.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami – spotkania z kandydatami  odbędą się bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym.

Złóż aplikację

Wybierz plik

Dostępne formaty (pdf, doc, jpg)

Zmień

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLIMOR SPÓŁKA Z O.O. ul. Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / w zależności od Pana/ Pani woli wyrażonej powyżej

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne