Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA
AktualnościPołączenie spółek Klimor i Quatrovent

Połączenie spółek Klimor i Quatrovent

LOGO

Zgodnie z decyzją Zarządu Grupy Kapitałowej Klima-Therm, z dniem 2 stycznia 2019 roku Klimor Sp. z o.o. stanie się właścicielem firmy dystrybucyjnej Quatrovent Sp. z o.o., która od 2007 roku prowadzi działalność sprzedażową central wentylacyjnych i urządzeń do rekuperacji na rynku w Polsce.


W związku z planowanym rozszerzeniem portfolio produktowym, dostarczanych przez firmę produkcyjną Klimor, marka Quatrovent zostanie utrzymana dla produktów rozwijanych w ramach nowej jak i dotychczasowej współpracy łączonych przedsiębiorstw.

 

Przeprowadzona konsolidacja pozwoli utrzymać dalszy, dynamiczny rozwój Grupy Klima-Therm w obszarze projektowania, produkcji i dystrybucji nowoczesnych i wydajnych systemów wentylacyjnych. Decyzja ta jest podyktowana m.in. możliwością optymalizacją działań, synergią doświadczenia pracowników oraz poprawą efektywności kosztowej przedsiębiorstw.

 

Aktualnie Zarząd Grupy Klima-Therm koncentruje się na formalnej stronie połączenia i adaptacji modelu organizacyjnego pozwalającego na wykorzystanie wszystkich atutów łączonych spółek.

Planowana na początek 2019 roku konsolidacja nastąpi na drodze tzw. inkorporacji, czyli przeniesienia całego majątku Quatrovent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101A na rzecz firmy Klimor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. B. Krzywoustego 5. Wraz z prawnym dokonaniem się połączenia, Klimor przejmie wszystkie formalne zobowiązania podjęte przez spółkę Quatrovent względem Klientów, Kontrahentów oraz Pracowników.

Wstecz