Our products worldwide
Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom, USA

Klimor Sp. z o.o. realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

1.„Technologia hybrydowych układów chłodniczych dla systemów klimatyzacji” RPPM.01.01.01-22-0014/17

2.„Rozwój centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa Klimor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa” POIR.02.01.00-00-0076/18