Our products worldwide
Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom, USA

Strefa projektanta

shutterstock_1161352879

Wykonanie morskie

Wytyczne projektowania instalacji dla przemysłu morskiego

1

Centrala wentylacyjna EVO-M

Może pracować w instalacjach wysoko i niskoprężnych w obiektach morskich, na statkach o nieograniczonym rejonie pływania. Typoszereg umożliwia optymalny dobór centrali ze względu na sprawność urządzeń, zużycie energii i wymiary zewnętrzne.

Zobacz Kartę produktu
2

Szafka przyścienna ECU

Szafki morskie przeznaczone do nawiewu świeżego powietrza do kabin mieszkalnych na jednostkach pływających

3

Szfka nawiewna sufitowa CUT

Przeznaczone do nawiewu powietrza do kabin mieszkalnych na jednostkach pływających

4

Szfka nawiewna sufitowa ECUT

5

Szafka wywiewna sufitowa CUTE

Przeznaczone do wywiewu powietrza z kabin mieszkalnych na jednostkach pływających

6

Anemostat wywiewny

Poza dostawą Klimoru.

7

Nagrzewnica NGOM

Nagrzewnica elektryczna kanałowa okrągła przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zbudowanych z kanałów powietrznych typu „ spiro”

1
2
3
4
5
6
7
morskie

Jesteś projektantem i potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy!