Our products worldwide
Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom, USA
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klimor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81- 035) ul. Bolesława Krzywoustego 5. Pani/Pana dane osobowe podane w Formularzu kontaktowym przetwarzane będą w celu przesłania zamówionych informacji dotyczących doradztwa techniczno-produktowego lub współpracy w ramach projektu „Strefa Projektanta Klimor" na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia informacji techniczno-produktowej bądź przedstawienia oferty szkoleniowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan w naszej „Polityce prywatności" oraz w dokumencie „Ochrona danych osobowych".